send link to app

เขาใหญ่無料

เขาใหญ่แอพลิเคชั่นนี้เป็นแอพที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องและลิขสิทธิ์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยความตั้งใจของทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีความต้องการจะนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาช่วยในการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้คน ป่า และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยแอพลิเคชั่นนั้นสามารถทำได้ดังต่อไปนี้
● ตรวจสอบอุณหภูมิปัจจุบัน สูงสุด ต่ำสุด บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ตลอดเวลา โดยใช้ IoT เข้ามาช่วยทำให้อุณหภูมิที่ได้นั้นมีความแม่นยำไม่เกิน 0.5 C● ข่าวสารตรงจากบนอุทยานแห่งชาติ และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนอุทยาน● ข้อแนะนำ ข้อห้าม และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติ● เจอช้างป่าต้องทำตัวอย่างไร อยากไปเที่ยวดูกระทิงดูได้ที่ไหน หน้าฝนจะต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้าง ข้อมูลเหล่านี้มีให้เพียบพร้อมในแอพลิเคชั่นทั้งหมด● บนอุทยานไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต? ไม่ต้องกังวล แอพลิเคชั่นนั้นทำงานแบบไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ 100 %● แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆบนอุทยาน และวิธีการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่แบบถูกต้อง● พบปัญหา รถเสีย ช้างขวางทาง ลิงขโมยของ ไม่รู้จะติดต่อใครดี ไม่ต้องห่วง ในแอพลิเคชั่นนั้นมีเบอร์ติดต่อของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะอุบัติเหตุ แจ้งร้องเรียน Big bike เสียงดัง หรือว่า พบเห็นสิ่งผิดปกติอื่นๆ
เพื่ออนาคตของลูกหลานคนไทยในอนาคตให้มีแหล่ง Ozone อันดับ 7 ของโลกต่อไป อุทยานแห่งชาติหวังจะพัฒนาตัวแอพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่องและจะเป็นเครื่องมือสำคัญตัวหนึงในอนาคตที่จะทำให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับประชาชนช่วงเหลือกันพัฒนาพื้นป่าไทยให้ดีต่อๆไป
แนะนำ: เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน กรุณาเปิดแอพลิเคชั่นไว้อย่างน้อย 5 วินาทีในที่ๆมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลังจากทำการติดตั้งเสร็จ เพื่อให้แอพลิเคชั่นสามารถติดตั้งฐานข้อมูลและรูปภาพต่างๆที่จำเป็นได้
บริษัทยูทีเอ็นจิเนียริ่ง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ผลประกอบการหรือข้อมูลการโฆษณาใดๆจากแอพลิเคชั่นนี้ ลิขสิทธิ์ของแอพลิเคชั่นนี้เป็นทรัพย์สมบัติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แต่เพียงผู้เดียว
Please note that this is an Thai language app. All of the contents are supported in Thai language but menu and navigation is supported in English and Thai